«Et større vi» av Geir Lippestad, 2016 (I høve TV-aksjonen 2016)

Lat Tybring-Gjedde vera Tybring-Gjedde! TV-askjonen skal redda liv og gi omfattande helsehjelp til nokon av dei mest sårbare i verda. I dag har me alle eit høve til å sjå oss sjølve og vårt i eit litt større perspektiv.

green-orange

Det gjer også me her på Basthaugen Gard. Me har lært utruleg mykje av Halvor som har mykje å gi til andre nettopp fordi han fell utanfor normalen. I førebuingane har han vore grundig og sett seg inn i kva som skjer ute i den store verda. Han oppdaterer oss på stoda i Mosul, Aleppo og Bagdad. I ettermiddag er han bøssebørar på Mjøs og Nordanger i høve TV-saksjonen 2016 og er med på å gjera ein skilnad.

I mange land har ikkje funksjonshemma rettar, pliktar og moglegheiter slik som dei i prinsippet har her i Noreg. I kvardagen kan me oppleva at det sjølv i dag kan vera mange fordommar, at normalomgrepet stadig vert snevrare og at byråkrati og tenester kan vera prinsipporienterte i staden for brukarorienterte. Men dei funskjonshemma og familiane deira har likevel eit vern i lover og reglar dersom dei orkar og har krefter til å halda ut slike prosessar som garantert dukkar opp med slike born og unge.

I boka «Et større vi. Til forsvar for livet» reflekterer Geir Lippestad over menneskeverdet i dagens Noreg, rasehygienetankane og -teoriane og kva for praktiske konsekvensar bioteknologilova har og kan få i framtida med tanke på utvelging og utsjalting av menneske. Forfedranene hans var med å etablera Emma Hjorts Hjem i Bærum,  og han skriv dette: «Mine forfedre lot altså de mest hjelpetrengende barna bo på en av hovestadens praktgårder. Ikke fordi det var synd på dem, men fordi barna var viktige i seg selv. Ved at livet deres ble gitt verdige rammer, fikk de samme verdighet som alle andre menneseker.»

Nokon av dei mest sårbare i verda er kvinner, barn og funskjsonshemma på flukt. Uansett kor vanskeleg me kan oppleva kvardagen, er det ingenting mot kva desse sårbare gruppenen på flukt opplever kvardagen og livet. Gjer ein skilnad, og gjer Noreg til rausare land!

 

IMG_2516

 

Del gjerne innlegget med ditt nettverk! Takk!
Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on LinkedIn
Dette innlegget ble publisert i Kjerringliv. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *